Amb data 2 de maig de 2011 es van activar els compromisos adquirits per les empreses i organismes certificats amb la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network.

Els nostres compromisos es basen en 3 conceptes:

Fiabilitat en les operacions

Recollida/ lliurament de la mercaderia conteneritzada en els terminis acordats amb el client, amb un marge de dues hores.

Embarcament de la mercaderia en l´escala prevista segons el pactat

Despatx duaner en menys de 17 hores laborables, i despatx de la mercaderia amb participació dels SIF (Serveis d'Inspecció en Frontera) en menys de 25 hores laborables.

Tramitació d´autorizació d´entrada de mercaderies perilloses via terrestre per garantir l´embarcament previst.

Notificació de la disponibilitat del coneixement d´embarcament dins de les 10 hores laborables després de la sortida del vaixell.

Informació i transparencia

L'Autoritat Portuària de Barcelona, des del Servei d'Atenció al Client (SAC), garanteix facilitar informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació / exportació de la mercaderia en un termini no superior a 4 hores hàbils.

També es compromet a facilitar informació sobre l'import de la taxa portuària a la mercaderia (T3) en els dos sistemes d'aplicació.

Seguretat

Les terminals certificades per la Marca de Qualitat (TCB i TERCAT) garanteixen que no es produiran incidències (danys i faltes) a la mercaderia en contenidor de qualsevol tipus durant la seva manipulació i estada. Es lliurarà el contenidor, en el cas de les importacions, amb el mateix precinte amb què ha sortit de la terminal.