President

Sr. Sixte Cambra i Sánchez

Vocal Nat

Sr. Francisco J. Valencia Alonso

Capità Marítim

Director general (no conseller)

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga

En representació de l'Administració general de l'Estat

Sr. Severo Bueno de Sitjar de Togores

Advocat de l'Estat

Sr. Rolando Lago Cuervo

Puertos del Estado

Sr. Emilio Ablanedo Reyes

Subdelegat del Govern

En representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Sr. Ricard Font Hereu
Sr. Xavier Tàrrega Martínez
Sr. Jordi Trius Traserra
Sr. Emili Sanz Martínez

En representació dels municipis en el terme dels quals està localitzada la zona de servei del Port de Barcelona

Sra. Janet Sanz Cid

Cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Lluís Tejedor Ballesteros

Alcalde - President de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

En representació de les cambres de comerç, d'organitzacions empresarials i sindicals i sectors rellevants en l'àmbit portuari

Sr. Joan J. LLonch Pañella

Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Xabier María Vidal Niebla

President de l'Associació d'Empreses Estibadores

Sr. José Pérez Domínguez

CCOO

Sr. Carles Boy Rodríguez

UGT

Secretari (no conseller)

Sr. Román Eguinoa San Román