Onada xocant contra l'escullera del Dic de l'Est durant

Buc de vapor amb passatgers a bord atracat

Fragata atracada al Moll d'Espanya 1920

Cabria treballant en la reconstrucció de la prolongació

Bretxa a la prolongació del Dic de l'Est, provocada

Embarcació de tres pals reparada al Moll Llevant 1920

Primer plànol de l'hèlix d'un submarí al Dic Sec 1918

Construcció de la quarta secció del Dic Flotant 1914

Primera i tercera secció del Dic Flotant 1914

Destrosses al tester del Moll de Ponent, per un temporal

Reparació d'una de les seccions del Dic Flotant 1908

Reparació del buc francès Provence rere ésser forejat per