Tarifes

Aparcament de camions
Amarratge
Practicatge
Remolc
Servei de recepció de residus generats pels vaixells *
Màximes terminals de contenidors
PIF

* A partir del 29/06/2017 s'ha modificat la forma de càlcul de la tarifa fixa pel servei de recepció de residus de vaixell.