Sol·licitud d'informació

 


Acceptació/signatura compromisos

  • Rebré una visita informativa de l'equip de gestió de la Marca i el text de la Normativa  General del Pla de Qualitat.
  • Haig de comprovar l'adecuació als requisits del Nou pla de Qualitat.
  • Complimentar la plantilla Aceptació dels Compromisos
  • Enviar-la al correu electrònic efficiencynetwork@portdebarcelona.cat


Verificació acompliment compromisos

  • Verificació telemàtica del cumpliment dels compromisos per part de l'APB.
  • Rebré l'informe amb el resultat del meu grau de cumpliment sobre les compromisos


Certificació

Si l'informe és favorable:

  • Lliurament del certificat i del pack de benvinguda amb la guia d'ús per a la integració de la Marca de Qualitat a la meva imatge corporativa.
  • Activació de la Marca de Qualitat Efficiency Network.