L'Autoritat Portuària de Barcelona i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona han signat un conveni de col·laboració que té com objectiu potenciar la gestió, conservació i divulgació del fons documental històric de l'APB dipositat a les instal·lacions del Museu Marítim.

Les consultes del fons històric es poden realitzar de forma presencial a la sala de consulta del Museu Marítim o bé per correu electrònic a l'adreça informacio@mmb.cat.

Per a més informació podeu accedir a l'arxiu del Museu a partir d'aquest enllaç.

Guia de fons i documents per a l'estudi de les relacions entre Barcelona i el Mar, on han col·laborat més de vuitanta centres que han fet possible la recollida d'informació sobre fons i documents relacionats amb aquest tema en dues-centes quaranta fitxes. 


Fons històric de projectes d'obres

El fons històric de Projectes d'Obres de l'Autoritat Portuària de Barcelona està constituït per un total de 2.459 volums. 1.778 corresponen als projectes dels molls barcelonins que es van dur a terme entre 1859 i 1976 i els 681 volums restants fan referència a projectes històrics de ports i costes de Catalunya, on el més antic és del 1913 (el Masnou) i el més actual, de 1974 (Cambrils de Mar).

El Centre de Documentació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, que gestiona aquest fons històric de Projectes d'Obres, posa a l'abast dels investigadors i interessats el seu contingut.

Projectes Port de Barcelona
Projectes d'altres ports catalans

Per a més informació o accés directe als projectes històrics cal enviar la corresponent petició a l'adreça cendoc@portdebarcelona.cat.


Memòries històriques

Índex de memòries històriques 1871-1957


Índex de memòries històriques 1958-2005

 Memòria vigent


Gotes d'arxiu

L'arxiu del Museu Marítim ha endegat una nova difusió de documents que es titula Gotes d'arxiu. La sèrie de documents que s'ha previst difondre mensualment fins al mes de setembre es subtitulat Tocat i enfonsat, perquè es tracta de documents que fan referència a vaixells que per una raó o una altra han acabat al fons del mar. 

En el Gotes d'arxiu2 : Tocat i enfonsat, hi surt un plànol del Port de Barcelona, procedent del fons de Talleres Nuevo Vulcano i un informe de la Junta de Obras del Puerto, del fons de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

En el Gotes d'arxiu 5: Tocat i enfonsat dedicat als incidents que varen patir vaixells dels quals conservem documentació a l'Arxiu de l'MMB, us convidem a viatjar a finals del segle XIX. Coneixerem en detall el procés d'extracció d'una corbeta que es va enfonsar al port de Barcelona així com tots els materials que se'n van recuperar.

En el Gotes d'arxiu 7: El Port de Barcelona en els anys 80, en motiu de l'exposició Gent del Port. Barcelona, 1980 l'Arxiu ha fet una tria de documents que enriqueixen el discurs de l'exposició i que serveixen per fer una aproximació al Port de Barcelona, des d'un altre punt de vista. En aquesta ocasió, les gotes es composen de dues entregues. 

Gotes d'arxiu 22: Fons històric del Port de Barcelona
Imatge 1 - Imatge 2 - Imatge 3


Els arxius: un viatge per la recerca

El dia 6 de juliol va tenir lloc la cloenda del curs per a professors "Els arxius: un viatge per la recerca", organitzat per l'MMB i el Cesire-Ceres (Centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'organització ha comptat amb la col·laboració de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

En el cas de l'Arxiu del Museu Marítim de Barcelona, es va posar a l'abast dels professors dos expedients del fons del Port de Barcelona: l'expedient Vía férrea de enlace del Puerto a la Exposición para transporte de material, 1929-1930 i l'expedient sobre l'Oficina d'Informació a l'Estació Marítima d'aquest Port  [Instal·lada en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929], 1929-1930.

Noticia a la web del Museu Marítim