El Port de Barcelona ha implantat un sistema de gestió ambiental que ha estat certificat per LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPANYA, SL segons la norma ISO 14.001: 2004, de data 29 de setembre de 2014 i amb el següent abast: Gestió de domini públic portuari, activitats de transport marítim i obres d'infraestructures i manteniment.

Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data 7 octubre 2014, ha resolt inscriure el sistema de gestió ambiental de l'Autoritat Portuària de Barcelona al Registre Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS) amb el número de registre: ES-CAT-000430.

Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2014
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2015
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2016

Política Ambiental