Identificació:
Proposta de projecte:
2014-EU-TM-0206-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2014/1034312

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2015
Data de finalització: Desembre 2018
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Swedish Maritime Adm. (SMA)

Socis del projecte:
Port de Barcelona, Fundación Valenciaport, SASEMAR, CIMNE, UPC, i fins a 39 socis.
Estats involucrats:
Austria, Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Alemània, Irlanda, Itàlia, Holanda, Portugal, Espanya, Suècia i Regne Unit.

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
42,977,435 €
Contribució de TEN-T:
21,488,717.50 €
Finançament de TEN-T:
50%
Finançament de l'APB:
335,000 €

Programa de suport:

2014 Multinnual Call

Enllaços d'interès:
STM Validation Project INEA
STM Validation Project Website
European Comission DG Move
STM Brochure
Innovation and Networks Executive Agency
European Comission