Identificació:
Proposta de projecte:
2014-ES-TM-0711-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2014/1037948

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2014
Data de finalització: Setembre 2017
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Gas Natural SGD, SA (Gas Natural Fenosa)
Socis del projecte:
Balearia, Port de Barcelona, DGMM, AP Baleares
Estats involucrats:
Espanya

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
6.349.058 €
Contribució de TEN-T:
3.174.529 €
Finançament de TEN-T:
50%
Finançament de l'APB:
108.500 €
Programa de suport:

2014 Multinnual Call

Enllaços d'interès:
Cleanport INEA website
INEA
European Comission


CLEANPORT – Combustibles Alternatius i Solucions pel Cold-Ironing als Ports (subministrament elèctric de vaixells amarrats): Estandardització del Marc Normatiu i Demostració de la Viabilitat en la seva Explotació.

Descripció del projecte i Objectius:

L'Acció pretén facilitar la implementació de la Directiva 2014/94/EU sobre les infraestructures, així com altres Directives Europees relatives a les emissions i a la qualitat de l'aire.

L'objectiu global de CLEANPORT és demostrar la viabilitat d'un sistema marítim que funcioni amb energia alternativa i neta, mitjançant la generació auxiliar de gas a bord (Gas Natural i Gas Natural Liquat).

L'Acció pretén superar els obstacles existents en l'harmonització del marc normatiu, i en la estandardització de les solucions tècniques; ambdues coses necessàries per al subministrament de combustibles alternatius (GN i GNL) en ports i vaixells. Tanmateix, es pretén il·lustrar noves operacions i serveis d'energia alternativa mitjançant Empreses de Subministrament Energètic (ESCO, de les sigles en anglès). Essent així viable generar electricitat a bord durant les operacions de: atracament, sortida del vaixell i estada al port; mitjançant la construcció d'una infraestructura d'aprovisionament de combustible en terra (al Port de Barcelona) i un altra al ferry Abel Matutes (de l'empresa Balearia).

L'objectiu és que l'Acció es converteixi en un projecte de referencia al Mar Mediterrani.

Un cop analitzats els requisits i els obstacles tècnics a superar, es procedirà a la implementació de les proves. Aquestes consisteixen en la instal·lació d'un motor auxiliar al ferry Abel Matutes; la connexió del subministrament de Gas Natural amb el punt d'atracada; l'equipament portàtil necessari per aprovisionar el subministrament de Gas Natural Liquat i les connexions de GNL amb el punt d'atracada. Un cop en funcionament, s'analitzaran els resultats a fi d'elaborar una proposta d'harmonització normativa, així com per poder avaluar les possibilitats d'explotació (mitjançat el desenvolupament d'un model de negoci).

L'Acció inclou un assaig real que consta de tres elements: la instal·lació d'un motor auxiliar de Gas Natural al ferry Abel Matutes per generar electricitat; una instal·lació de càrrega de combustible a petita escala de Gas Natural Liquat (del camió al vaixell); i una instal·lació de càrrega de combustible Gas Natural – ambdues ubicades al nucli del Port de Barcelona.

El projecte donarà pas als següents resultats:

• Un sistema d'alimentació auxiliar basat en Gas Natural i Gas Natural Liquat (l'instal·lat al vaixell Abel Matutes).
• Connexió del subministrament de Gas Natural al punt d'atracada, al Port de Barcelona.
• Un sistema de subministrament camió-vaixell, al Port de Barcelona.
• Un estudi sobre els requisits i obstacles, especificació de les proves i les subseqüents propostes per l'estandardització i harmonització.
• Informes dels resultats tècnics de les proves, i de la possible explotació econòmica.

Participació de l'APB:

L'APB participa en diferents activitats del projecte, i lidera la construcció de la infraestructura en terra, així com la implementació del Pla de Disseminació.

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.