En aquesta secció es poden consultar els procediments aprovats, les guies d'usuari dels missatges EDI en vigència i un recull de la legislació de referència. A més a més, l'any 1994, abans de l' inici dels treballs, es va realitzar una anàlisi de la situació de partida, que es recull a la Guia dels Processos Documentals, actualitzada l'any 2002.

També es pot accedir a les bases de dades de la majoria de codis que s'utilitzen als esmentats procediments. Aquestes bases de dades s'actualitzen diàriament.

Accés Serveis EDI

Procesos relatius al transport

Procesos relatius a controls de les administracions

Procesos relatius al vaixell

Procesos de suport