Aquests Grups de Treball, coordinats per la Direcció de Promoció de la Comunitat Portuària, estan presidits per un membre de la Comunitat Portuària i coordinats per un membre de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es varen crear amb la finalitat d'estudiar i/o desenvolupar temes puntuals així com impulsar i implementar nous projectes. Els grups de treball eleven les seves propostes per ser aprovades pel Consell Rector.

Fòrum Telemàtic

La missió del Fòrum Telemàtic és definir, optimitzar i harmonitzar els procediments documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port de Barcelona.

Qualitat

Aportar, a través de l'anàlisi i el debat, propostes concretes de millora en els processos de la Comunitat Portuària i que puguin suposar un benefici significatiu en la oferta de serveis del Port.

Responsabilitat Social Corporativa

Contribuir a la millora del comportament socialment responsable del Port de Barcelona i la seva CP i, establir les diferents prioritats en RSC.

Marketing i Comercial

Generar estratègia comercial per a la CP tant al hinterland com al foreland.

Short Sea Shipping (SSS)

Potenciar i facilitar mecanismes de desenvolupament i millora del SSS en el Port de Barcelona.

Serveis d'Inspecció en Frontera

Millorar el sistema de funcionament del PIF actual i, impulsar el projecte del nou PIF-ZAL II.

Carretera / Ferrocarril

Organitzar les actuacions conjuntes de tota la Comunitat Portuària vinculades al transport per carretera i ferrocarril de les terminals marítimes i interiors del Port de Barcelona, des de la màxima seguretat, qualitat, protecció del medi ambient, a més d'aconseguir la integració i la regulació d'aquest sector.

Innovació

Impulsar la generació de nous conceptes, negocis, serveis, instal·lacions, etc., per tal d'assegurar el desenvolupament constant i sostenible de la CP.