Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Responsable de Producció de Projectes d'Infraestructures

Una plaça de Responsable de Producció de Projectes d'Infraestructures, grup II banda I, al departament de Projectes d'Infraestructures i Conservació de la Subdirecció General d'Infraestructures i Conservació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació finalitzarà el 23/11/2017 a les 12:00 h.


La llista provisional d'admesos es publicarà el 27/11/2017.


Bases de la convocatòria Plantilla requisit 5

Responsable de Projectes i Serveis TIC

Una plaça de Responsable de Projectes i Serveis TIC, grup II, banda I, al departament de Gestió de Projectes de la Subdirecció General d'Organització i Recursos Interns, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 22/11/2017 a les 12:00h.


La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà el 24/11/2017.


Bases de la convocatòria Plantilla requisit 5 Acta extraordinària

Analista de Producte

Una plaça d'Analista de Producte, Grup II Banda I, al departament Comercial de la Subdirecció General d'Estatrègia i Comercial, mitjançant sistema de concurs-oposició amb contracte temporal en la modalitat de relleu. 

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20/09/2017.

 


Bases de la convocatòria Manual Logística i Intermodalitat - Nivell 2 Manual Normativa portuària - Nivell 1 Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultats de la prova de competències tècniques Resultats de la prova tècnica Resultats de la prova de competències genèriques Resultat final de la convocatòria