L'Autoritat Portuària de Barcelona té definida la seva missió com a organització, la seva visió (què es planteja arribar a ser en un futur) i els valors que regeixen el seu comportament com a institució. Tota l'organització s'esforça dia a dia per assolir aquestes màximes:

Missió

Liderar el desenvolupament del Port de Barcelona, generar i gestionar infraestructures i garantir la fiabilitat dels serveis per contribuir a la competitivitat dels seus clients i crear valor per a la societat.

Visió

El Port solució d'Europa a la Mediterrània.

Valors

1 - Valoració i compromís de les persones

2 - Gestió ètica i professional

3 - Orientació al client

4 - Responsabilitat social

5 - Innovació.