En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Autoritat Portuària de Barcelona posa a disposició dels ciutadans la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública.

La informació aquí recollida serà actualitzada periòdicament.

Si desitja exercir el seu Dret d'Accés a la Informació, pot fer-ho des d'aquí:

En els diferents apartats d'aquesta secció trobarà:


A més, l'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix informació en diferents formats per a que pugui ser explotada per tercers des del portal de opendata.